Banner 1
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 2
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 3
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 4
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 5
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst

Onze School

Waar we voor gaan – onze visie

Basis voor een kansrijke toekomst, dat is wat we willen bieden. Ons IKC is een veilige, plezierige en respectvolle omgeving waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich in volle breedte kunnen ontwikkelen. Waar iedereen welkom is.

We dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken. Om de grens te verkennen en er zelfs iets overheen te gaan. Dit doen we in een vertrouwde omgeving met aandacht voor geborgenheid en veiligheid.
We leren kinderen om zelfstandig keuzes te maken en hun eigen weg te gaan. We willen dat kinderen gelukkig kunnen zijn. Dat ze, vanuit een sterk zelfbeeld, trots op zichzelf kunnen zijn. Dat betekent ook dat we ze leren omgaan met teleurstellingen en hindernissen. Leren om hulp te vragen als het alleen even niet lukt. Samen kom je verder. Daar geloven wij in!

De maatschappij verandert voortdurend. Van kinderen vraagt dit meer dan ooit dat ze in staat zijn om goed in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarom stimuleren we kinderen creatief en flexibel te zijn. We willen ze op alle ontwikkelingsgebieden kennis en vaardigheden meegeven.

De periode op het IKC is voor onze kinderen van groot belang voor later. Dat beseffen we maar al te goed. Elke dag werken we met hart en ziel aan kansen voor kinderen. Vanuit universele waarden en normen. De ouders van onze leerlingen zijn onze natuurlijke bondgenoot. Onze educatieve en pedagogische partner. Samen met hen leggen we het fundament voor de toekomst van onze kinderen.

Waar we voor staan – onze missie

Wij geven kinderen van 0 tot 12 jaar het vertrouwen om zich te kunnen ontwikkelen. Om het eigen talent te ontdekken en uit te bouwen. Binnen de eigen mogelijkheden én samen met anderen. Zo bieden we kinderen de beste basis voor een kansrijke toekomst.

Samen werken aan talent!
                                 Basis voor een kansrijke toekomst.

Zo werken wij! Onze kernwaarden

In lijn met onze visie en missie hebben we kernwaarden opgesteld. Deze waarden zijn leidraad voor ons denken en doen. Voor hoe wij omgaan met kinderen, ouders en met elkaar.

Integriteit
We zijn betrouwbaar. We doen wat we zeggen. We hebben respect voor elk individu.

Betrokkenheid
Onze aandacht is oprecht, gemeend en persoonlijk. We zijn loyaal en toegewijd.

Flexibiliteit
Om ons doel te bereiken, bewegen we mee met de veranderende tijd. Waar nodig passen wij ons aan.

Iedereen is UnieK
Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. We geloven dat elk kind en elke volwassene UnieK is. Iedereen is de moeite waard.

Gericht op ontwikkelen en leren
We willen verder komen. We ontwikkelen anderen en onszelf. Op alle momenten van de dag.

Samenwerken
Als we sámenwerken en samen wérken worden we beter en sterker.