Banner 1
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 2
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 3
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 4
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 5
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst

Verlof

Alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan de directeur van de school extra verlof verlenen. U dient uw verlofaanvraag minimaal vier weken van te voren bij de directie in te dienen. Gaat het om een verlofaanvraag van tien dagen of minder dan beslist de directeur hierover, in andere gevallen wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente erbij betrokken. In de folder Leerplicht en Schoolverlof leest u hier alles over.

Indien u het niet met de beslissing eens bent, kunt u hiertegen bezwaar en beroep aantekenen.
Indien een leerling met verlof gaat zonder dat daarvoor toestemming is verleend, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit verzuim dient de directeur door te geven aan de gemeentelijke leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd schoolverzuim willen wij zoveel mogelijk tegengaan.
Hieronder kunt u een formulier voor verlofaanvraag downloaden.

Aanvraag verlof