Banner 1
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 2
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 3
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 4
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 5
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst

Inspectie van het Onderwijs

In het schooljaar 2015-2016 heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan IKC UnieK. Naast gesprekken met directie en team  zijn er klassebezoeken afgelegd en heeft de inspecteur gesproken met kinderen en ouders. De conclusie van het onderzoek is dat het onderwijs op IKC UnieK er goed voor staat. De school wordt daarom opnieuw opgenomen in het reguliere toezicht wat betekent dat het  door de inspectie 1 x per vier jaar bezocht zal worden. Het inspectierapport is hier te downloaden