Banner 1
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 2
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 3
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 4
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 5
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst

Oudervereniging

Iedere Accent school heeft een eigen oudervereniging. Zij vormt een eigen rechtspersoon en staat als aparte vereniging ingeschreven bij de Kamer van koophandel.
De oudervereniging heeft de volgende bevoegdheden:
• Het organiseren van allerlei schoolse en na schoolse activiteiten in samenspraak met de school
• Klankbord zijn voor de directie met betrekking tot diverse onderwerpen
• Instemmingsrecht bij wijziging van de grondslag van de stichting Accent
• Adviesrecht bij de benoeming van de schooldirecteur
• Het uitoefenen van enquêterecht

Ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging van de school waar hun kind leerling is. Een financiële bijdrage voor de vereniging is vrijwillig maar wel zeer wenselijk. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.accentscholengroep.nl onder het kopje ‘ouders’.
De huidige samenstelling van de oudervereniging vindt u in de schoolkalender.

Ouderbijdrage

De bijdrage die de oudervereniging van de ouders vraagt is vrijwillig. Het onderwijs aan onze school is kosteloos. Om extra activiteiten te kunnen bekostigen, wordt van de ouders een bijdrage gevraagd.
De extra activiteiten zijn o.a. kerst- en paasvieringen, sinterklaasfeest, kunstzinnige vorming, etc.
De ouderbijdrage bedraagt € 17,50 per leerling met een maximum van € 35,00 per gezin