Banner 1
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 2
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 3
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 4
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 5
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst

De wet Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs operationeel. Passend Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om te voorkomen dat kinderen thuiszitten in plaats van naar school te gaan. Elk kind heeft immers recht op
kwalitatief goed onderwijs! De scholen van Accent participeren in twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: Doetinchem en
de Oost Achterhoek. Beide samenwerkingsverbanden omarmen de doelstelling om het onderwijs voor iedere leerling zo gewoon mogelijk en zo nabij mogelijk te organiseren. Deze doelstelling is gebaseerd op de gedachte dat mensen met beperkingen recht hebben op integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar het Speciaal Onderwijs werden verwezen, gaan naar onze reguliere basisscholen. Onze speciale basisschool nieuwHessen biedt daarbij als complementaire school onderwijs aan kinderen met complexere onderwijsbehoeften.
In de Ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden wordt de gewenste onderwijskwaliteit beschreven. De ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Doetinchem en de Oost Achterhoek zijn te vinden op de website van Accent (onder het kopje Onderwijs).
In het ondersteuningsprofiel van UnieK kunt u lezen hoe op ons IKC vorm wordt gegeven aan Passend Onderwijs.
Klik hier om het plan te downloaden.