Banner 1
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 2
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 3
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 4
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 5
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst

Waarom Meervoudige Intelligentie

Op IKC UnieK werken we vanuit de gedachte rond Meervoudige Intelligentie. In alle groepen is dat terug te zien. De 'waarom' kaart hangt in elk lokaal. Elke groep heeft een themamuur, en in elke groep zijn de symbolen te vinden van de 8 intelligenties. Het waarom van het werken vanuit Meervoudige intelligentie leggen we hieronder uit.

1.Kinderen zijn leergierig.
2.Kinderen leren op verschillende manieren.
3.Kinderen vragen om erkenning van hun mogelijkheden.
4.Kinderen leven in een omgeving met anderen.

De vier bovengenoemde stellingen gelden natuurlijk ook voor de meeste volwassenen. Binnen onze school vinden wij het belangrijk om ze als uitgangspunten voor het leren te gebruiken. Wij geloven dat het de moeite waard is om samen met de kinderen uit te zoeken op welke manier ze het beste kunnen leren. Elk mens leert immers op zijn/haar eigen wijze? De resultaten die kinderen behalen moeten ook de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat komt de eigenwaarde van kinderen ten goede. Door de aandacht die door klasgenoten, de leerkracht of ouders aan hun resultaten wordt gegeven, worden kinderen zich ervan bewust dat mensen verschillen. Dit besef vormt de basis om te komen tot respect voor elkaar.

Om in school handen en voeten aan het bovenstaande te kunnen geven, gebruiken wij de theorie van de Meervoudige Intelligentie zoals die is ontwikkeld door Howard Gardner. Hij onderscheidt acht intelligenties. Iedereen bezit ze alle acht, maar ze zijn niet alle acht even sterk ontwikkeld.
Het is in school de kunst dat leerkracht en leerling ontdekken welke vorm van leren het beste bij het kind past. En tegelijkertijd welke intelligenties een extra stimulans kunnen gebruiken. Het ene kind leert door iets te ‘doen’, een ander moet het voor zich zien, een derde zit al op het puntje van zijn stoel wanneer de muziek start. Ook zijn er kinderen die zich direct van alles kunnen verbeelden, of juist eerst willen ordenen. Dit zijn allemaal manieren van leren waar we oog voor willen hebben vanuit de theorie van de Meervoudige Intelligentie.

Deze theorie onderscheidt:
1.Verbaal-Linguïstische intelligentie. Taal: poëzie, spelling, lezen, verhalen. (Taal opdracht.)
2.Logisch-Mathematische intelligentie. Logisch denken, cijfers, experimenteren. (Getal opdracht.) 3.Visueel-Ruimtelijke intelligentie. Tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven. (Kijk opdracht.)
4.Muzikaal-Ritmische intelligentie. Muziek luisteren, maken, componeren, herkennen. (Muziek opdracht.)
5.Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie. Lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans. (Doe opdracht.)
6.Naturalistische intelligentie. Dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen. (Natuur opdracht.)
7.Interpersoonlijke intelligentie. Zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven. (Samen opdracht.)
8.Intrapersoonlijke intelligentie. Eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën. (Ik opdracht.)

Klik hier voor verschillende filmpjes over MI en Vier-Keer-Wijzer.