Banner 1
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 2
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 3
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 4
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 5
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst

kwaliteit

Inspectierapport

Jaarlijks controleert de GGD onze buitenschoolse opvang locaties. Klik hieronder op het meeste recentste inspectierapport:

Kinderdagverblijf UnieK
Buitenschoolse opvang UnieK

Protocollen
Wij hebben een pedagogisch beleidsplan, een klachtenregeling en werken met protocollen waaronder het protocol huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is onze organisatie aangesloten bij de Branche organisatie kinderopvang.

Oudercommissie

Onze oudercommissie, die 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar komt, behartigt de belangen van alle ouders. Wij hechten waarde aan de mening van ouders. Daarom heeft de oudercommissie adviesrecht over beleidsmatige zaken zoals prijzen, pedagogisch beleidsplan en voeding. Daarnaast kunnen zij zaken binnen de opvang aan de orde stellen.